Oversigt over Windows genvejs taster

De fleste kan også bruges til andre versioner af Windows


Generelle tastaturgenveje

Tastaurgenveje til dialogbokse

Microsoft Natural Keyboard-genvejstaster

Genvejstaster til handicappede

Tastaturgenveje i Windows Stifinder

Genvejstaster til Tegnoversigt

Tastaturgenveje i MMC-konsolvinduet

Navigation i Forbindelse til Fjernskrivebord

Navigation i Microsoft Internet Explorer
Udskriv denne side

Generelle tastaturgenveje

CTRL+C = kopier

CTRL+X = klip

CTRL+V = indsæt

CTRL+Z = fortryd

DELETE = slet SHIFT+DELETE = slet det markerede element permanent uden at placere det i papirkurven

CTRL + trække et element = kopier det markerede emne

CTRL+SHIFT + trække et element = opret en genvej til det markerede element

Tasten F2 = omdøb det markerede element

CTRL+HØJRE PIL = flyt indsætningspunktet til begyndelsen af det næste ord

CTRL+VENSTRE PILE = flyt indsætningspunktet til begyndelsen af det forrige ord

CTRL+PIL NED = flyt indsætningspunktet til begyndelsen af det næste afsnit

CTRL+PIL OP = flyt indsætningspunktet til begyndelsen af det forrige afsnit

CTRL+SHIFT + PILETAST = marker et tekstafsnit

SHIFT + PILETAST = vælg mere end et element i vinduet eller på skrivebordet, eller vælg tekst i et dokument

CTRL+A = marker alt

Tasten F3 = søg efter fil eller mappe

ALT+ENTER = se egenskaberne for det markerede element

ALT+F4 = luk det aktive element, eller afslut det aktive program

ALT+ENTER = vis egenskaberne for det valgte objekt

ALT+MELLEMRUMSTASTEN = åbn genvejsmenu for det aktive vindue

CTRL+F4 = luk det aktive dokument i programmer, der giver mulighed for at have flere dokumenter åbne samtidigt

ALT+TAB = skift mellem åbne elementer

ALT+ESC = gå gennem elementer i den rækkefølge, de er åbnet

Tasten F6 = gå gennem skærmelementer i et vindue eller på skrivebordet

Tasten F4 = få vist adresselinjelisten i Denne Computer eller Windows Explorer

SHIFT+F10 = få vist genvejsmenuen for det markerede element

ALT+MELLEMRUMSTASTEN = få vist menuen System for det aktive vindue

CTRL+ESC = få vist menuen Start

ALT+understreget bogstav i et menunavn = få vist den tilsvarende menu

Understreget bogstav i et kommandonavn i en åben menu = udfør den tilsvarende kommando

Tasten F10 = aktiver menulinjen i det aktive program

HØJRE PIL = åbn næste menu til højre, eller åbn en undermenu

VENSTRE PIL = åbn næste menu til venstre, eller luk en undermenu

Tasten F5 = opdater det aktive vindue

BACKSPACE = få vist mappen et niveau højere oppe i Denne Computer eller Windows Explorer

ESC = annuller den aktuelle opgave

SHIFT, når du indsætter en cd-rom i cd-rom-drevet = undgå, at cd-rom'en starter automatisk
Tastaurgenveje til dialogbokse

CTRL+TAB = gå frem gennem faner

CTRL+SHIFT+TAB = gå tilbage gennem faner

TAB = gå frem gennem indstillingerne

SHIFT+TAB = gå tilbage gennem indstillingerne

ALT+understreget bogstav = udfør tilsvarende handling, eller vælg den tilsvarende indstilling

ENTER = udfør kommandoen for den aktive indstilling eller knap

MELLEMRUSMTASTEN = marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis den aktive indstilling er et afkrydsningsfelt

Piletaster = klik på en knap, hvis den aktive indstilling er en gruppe af indstillingsknapper

Tasten F1 = få vist Hjælp

Tasten F4 = få vist elementerne på den aktive liste

BACKSPACE = åbn en mappe et niveau højere oppe, hvis en mappe er markeret i dialogboksen Gem som eller Åbn
Microsoft Natural Keyboard-genvejstaster

Windows Logo = få vist eller skjul menuen Start

Windows Logo+BREAK = få vist dialogboksen Systemegenskaber

Windows Logo+D = få vist skrivebordet

Windows Logo+M = minimer alle vinduer

Windows Logo+SHIFT+M = gendan de minimerede vinduer

Windows Logo+E = åbn Denne Computer

Windows Logo+F = søg efter fil eller mappe

CTRL+Windows Logo+F = søg efter computere

Windows Logo+F1 = få vist Windows Hjælp

Windows Logo+L = lås tastaturet

Windows Logo+R = åbn dialogboksen Kør

Windows Logo+U = åbn Utility Manager
Genvejstaster til handicappede

Højre SHIFT-tast i otte sekunder = slå filtertaster til eller fra

Venstre ALT+venstre SHIFT+PRINT SCREEN = slå Stor kontrast enten til eller fra

Venstre ALT+venstre SHIFT+NUM LOCK = slå musetasterne enten til eller fra

SHIFT fem gange = slå Træge taster til eller fra

NUM LOCK i fem sekunder = slå Til/fra-taster til eller fra

Windows Logo +U = åbn Utility Manager
Tastaturgenveje i Windows Stifinder

END = få vist det nederste af det aktive vindue

HOME = få vist det øverste af det aktive vindue

NUM LOCK+stjerne (*) = få vist alle den markerede mappes undermapper

NUM LOCK+plustegn (+) = få vist indholdet af den markerede mappe

NUM LOCK+minustegn (-) = skjul den markerede mappe

VENSTRE PIL = skjul det aktuelt valgte, hvis det er udvidet, eller vælg den overordnede mappe

HØJRE PIL = få vist det aktuelt viste, hvis det er skjult, eller vælg den første undermappe
Genvejstaster til Tegnoversigt

Når du har dobbeltklikket på et tegn i tegngitteret, kan du flytte gennem gitteret ved hjælp af tastaturgenvejene: HØJRE PIL = flyt til højre eller til starten af den næste linje

VENSTRE PIL = flyt til venstre eller til slutningen af den foregående linje

PIL OP = flyt en række op

PIL NED = flyt en række ned

PAGE UP = flyt én skærm op ad gangen

PAGE DOWN = flyt én skærm ned ad gangen

HOME = flyt til starten af linjen

END = flyt til slutningen af linjen

CTRL+HOME = flyt til det første tegn

CTRL+END = flyt til det sidste tegn

SPACEBAR = skift mellem tilstanden Forstørret og Normal, når et tegn markeres

Tastaturgenveje i hovedvinduet i Microsoft Management Console (MMC) CTRL+O = åbn en gemt konsol

CTRL+N = åbn en ny konsol

CTRL+S = gem en åben konsol

CTRL+M = tilføj eller fjern et konsolelement

CTRL+W = åbn et nyt vindue

Tasten F5 = opdater indholdet i alle konsolvinduerne

ALT+MELLEMRUMSTASTEN = få vist menuen i MMC-vinduet

ALT+F4 = luk konsollen

ALT+A = få vist menuen Action

ALT+V = få vist menuen View

ALT+F = få vist menuen File

ALT+O = få vist menuen Favorites
Tastaturgenveje i MMC-konsolvinduet

CTRL+P = udskriv den aktuelle side eller aktive rude

ALT+minustegn (-) = få vist vinduesmenuen for det aktive konsolvindue

SKIFT+F10 = få vist genvejsmenuen Action for det valgte element

Tasten F1 = åbn Hjælp-emnet. hvis der findes et, for det valgte element

Tasten F5 = opdater indholdet af alle konsolvinduer

CTRL+F10 = maksimer det aktive konsolvindue

CTRL+F5 = gendan det aktive konsolvindue

ALT+ENTER = få vist dialogboksen Properties, hvis der findes en, for det valgte element

Tasten F2 = omdøb det valgte element

CTRL+F4 = luk det aktive konsolvindue. Når en konsol kun har ét konsolvindue, lukker denne genvej konsollen
Navigation i Forbindelse til Fjernskrivebord

CTRL+ALT+END = åbn dialogboksen Security i Microsoft Windows NT

ALT+PAGE UP = skift mellem programmer fra venstre mod højre

ALT+PAGE DOWN = skift mellem programmer fra højre mod venstre

ALT+INSERT = gå gennem programmerne i den senest anvendte rækkefølge

ALT+HOME = få vist menuen Start

CTRL+ALT+BREAK = skift klientcomputeren fra et vindue til fuld skærm

ALT+DELETE = få vist menuen Windows

CTRL+ALT+minustegn (-) = placer et snapshot af det aktive vindue i klienten i Udklipsholder i Terminal Server, og giv samme funktionalitet som ved at trykke på PRINT SCREEN på den lokale computer

CTRL+ALT+plustegn (+) = placer et snapshot af hele klientvinduesområdet i Udklipsholder i Terminal Server, og giv samme funktionalitet som ved at trykke på ALT+PRINT SCREEN på en lokal computer
Navigation i Microsoft Internet Explorer

CTRL+B = åbn dialogboksen Arranger foretrukne

CTRL+E = åbn søgepanelet

CTRL+F = start værktøjet Søg

CTRL+H = åbn oversigtspanelet

CTRL+I = åbn panelet Foretrukne

CTRL+L = åbn dialogboksen Åbn

CTRL+N = start en anden forekomst af browseren med den samme webadresse

CTRL+O = åbn dialogboksen Åbn, det samme som CTRL+L

CTRL+P = åbn dialogboksen Udskriv

CTRL+R = opdater den aktuelle webside

CTRL+W = luk det aktuelle vindue