IFrame

Her på denne side vil jeg fortælle lidt om iframe, koderne og hvordan man laver den.
IFrame bruges til at hente en anden side et vilkårligt sted på internetet ind i en tabel som man selv definerer, dette kan gøres på to måder, den ene måde er at lave en side hvor man kun skal bruge en enkelt side i sin IFrame, den anden måde er så man kan skifte mellem sine sider i sin IFrame, jeg vil først vise koderne til en IFrame hvor man har en fast defineret side.

Prøv at skrive disse koder ind i en tabel og se hvad der sker.

<IFRAME name=signature
src="http://www.site4you.dk/ip.php3" frameBorder="0" width="445"
scrolling=no height="155"></IFRAME>

og du vil se en blå boks med din egen ip adresse, du kan så valgfrit redigere den http:// adresse der står så du for den side du ønsker, scroling kan du sætte til auto, men så vil der komme scroll på din side hvis indholdet er støre end det der er defineret.

IFrame med menu.

IFrame med en menu er næsten det samme, men her skal man give sin IFrame et navn da man ellers ikke kan definere i sin menu at ligge det nye html dokument ind i sin IFame, jeg har valgt at give den navnet "mainmenu"

højde og brede defineres i pixel da man normalt vil ha en bestemt størrelse på det man ligger ind i sin iframe, når man ser på koden ser man at den er defineret sådan at width er brede og height er højde i pixel, du må så prøve dig lidt frem så du for den størrelse af din iframe der passer til din side

hvis du ikke ønsker at kunne scrolle med din iframe skal du ændre scrolling=auto til scrolling=no
koderne til IFramen ser nu således ud.

<iframe name="mainmenu" src="http://www.site4you.dk" width="450" height="400" scrolling=auto></iframe>

Husk igen at den skal ligge i en tabel.
så vil jeg vise dig hvordan du definerer din menu.

<a target=mainmenu href="http://www.site4you.dk/ip.php3">Test1</a>

Her kan du se at target er sat til mainmenu, hvor mainmenu var navnet på din IFrame og den derfor vil ligge sig der ind.
vil du så lave en side mere laver du den lige som den første bare med en anden adresse eks.

<a target=mainmenu href="http://www.site4you.dk">Test2</a>

du kan se en test af den her: Test IFrame

Udskriv denne side.